KURS ÓSMOKLASISTY w INFOTECHU!


Nauka zdalna spowodowała, że potrzebujesz dodatkowej motywacji do nauki?

Chcesz wypełnić braki edukacyjne i fajnie spędzić czas?

Liczysz na to, że pozytywnie i bez stresu wejdziesz w czas wakacyjny?

Mamy coś dla Ciebie!

Merytoryka kursu przygotowana jest szczegółowo przez aktywnych egzaminatorów, aby zaspokoić potrzeby aktualnych ósmoklasistów!


  • 68 godzin praktycznego rozwoju edukacyjnego + 2 godziny organizacyjne, w tym:

  • Język polski- 21 h / Matematyka- 26 h / Język angielski - 14h / Warsztat technik relaksacyjnych i antystresowych + Ćwiczenia na koncentrację - 5 h / Doradztwo zawodowe – 2 h

  • zajęcia skumulowane w 8 weekendowych zjazdach (piątek+sobota),

  • kurs prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i czynni egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

  • zajęcia przy zachowaniu wszelkich zasad reżimu pandemicznego zalecanego przez Główny Inspektorat Sanitarny,

  • dofinansowanie w wysokości ~60% ceny kursu, pokrywane ze środków fundacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. Cena kursu po dofinansowaniu wynosi 790 zł (cena za podobny kurs na rynku edukacyjnym wynosi ~1600zł)

  • próbne egzaminy w celu weryfikacji wiedzy początkowej jak i końcowej,

  • zadania i ćwiczenia opracowywane na zajęciach będą podporządkowane wymogom, jakie postawi uczniom w maju Centralna Komisja Egzaminacyjna,

  • ostatnie spotkania realizowane bezpośrednio przed egzaminami, aby zweryfikować i przypomnieć sobie materiał "last minute".

Termin realizacji kursu ósmoklasisty:

Gr. 1

17.12.2021 r. - 07.05.2022 r.

Zajęcia odbywają się w piątki oraz soboty zgodnie z załączonym harmonogramem.

Termin realizacji kursu ósmoklasisty:

Gr. 2

luty - maj 2022 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w najbliższych dniach.

Cały kurs skupia się na zjazdach w formie piątek + sobota lub godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia.

Cena za 70 godzinny kurs wynosi 790 (~11 zł za godzinę zajęć)

Liczba miejsc ograniczona!