Zgłoszenia

Proces zgłoszenia:

Odpowiednio:

Technikum: mat - 85%, j.ang. - 85%

Liceum: średnia z egzaminów: 75%

Liczba miejsc ograniczona!