Zgłoszenia

Proces zgłoszenia:

  1. Zgłoszenie poprzez formularz.

  2. Przesłanie wypełnionych dokumentów na adres marcin.waszkiewicz@infotech.edu.pl (zdjęcie lub skan).

  3. Weryfikacja, kontakt z naszej strony (etap dodania do grupy) - ten etap nie obliguje Państwa do żadnych płatności.

  4. Kwestie organizacyjne.

  5. Płatność przed zajęciami zależnie od wybranej formy.

  6. Rozpoczęcie zajęć.

  7. Dzieci, które zdadzą wewnętrzne, końcowe egzaminy na poniższe progi procentowe, otrzymują gwarancję dostania się do szkół INFOTECH.

Odpowiednio:

Technikum: mat - 85%, j.ang. - 85%

Liceum: średnia z egzaminów: 75%

Liczba miejsc ograniczona!